ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ประกาศสรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สนข. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โพสโดย : admin | 29/11/2559 | เข้าชม : 616 ครั้ง
ข่าวการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ
โพสโดย : admin | 29/11/2559 | เข้าชม : 865 ครั้ง
ประกาศสรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558 ดังนั้น สนข.จึงร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้น และในสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย รายละเอียดดัง
โพสโดย : admin | 17/09/2559 | เข้าชม : 251 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การประชุมกลุ่มย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
สนข. จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
โพสโดย : admin | 05/07/2559 | เข้าชม : 235 ครั้ง
ประกาศสรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 1
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ..
โพสโดย : admin | 20/04/2559 | เข้าชม : 264 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ฉบับที่ 1
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ ..
โพสโดย : admin | 20/04/2559 | เข้าชม : 305 ครั้ง